Aanmeldingsformulier nieuw lid

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van Basketballvereniging The Lions Zandvoort.

Schuldvrijverklaring
IBAN rekeningnummer:
Ten name van

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.

Korver Sporthal Duintjesveldweg 1a 2041TZ Zandvoort Tel: 023-5712899 (beheerder) 023-5715619 (sportcafé).