Aanmeldingsformulier nieuw lid

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van Basketballvereniging The Lions Zandvoort.

Schuldvrijverklaring
IBAN rekeningnummer:
Ten name van

Nodig voor het lidmaatschap

Privacyverklaring

Gewenst voor het verenigingsgevoel

Zolang ik mijn toestemming niet heb ingetrokken, geef ik The Lions toestemming om:

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.

Korver Sporthal Duintjesveldweg 1a 2041TZ Zandvoort Tel: 06-53186953 (beheerder) 023-5715619 (Sportcafé).